Hvem er vi?

Hos Hoxbro Partner er vi specialister i både privatøkonomiske anliggender og flytninger for dem, som ikke kan overskue det hele selv.

Min idé til Hoxbro Partner opstod gennem mit arbejde som værge for Familieretshuset.

Her har jeg ofte set både kommuner og pårørende kæmpe med at få arrangeret en god flytning for særligt de svage borgere og særligt i tilfælde, hvor borgeren bliver flyttet på plejehjem.

Der er mange følelser involveret for de pårørende og særligt for borgeren selv. Men der er også mange praktiske gøremål for plejepersonalet på diverse plejehjem.

Jeg har gennem flere år været beskikket som både personlig/juridisk og økonomisk værge hos Familieretshuset.

Få hjælp til din flytning

Kim Høxbro

Adm. direktør

Jeg har en uddannelse som civiløkonom – HD(O) samt overbygningen til cand. merc. (kom).

Derudover har jeg Serviceuddannelsen fra CBS Executive.

Mit speciale er privatøkonomisk rådgivning og varetagelse af mennesker, der har brug for hjælp til flytning og salg af fast ejendom.