Værgemålsregnskab

Er værgemålets regnskab en udfordring?

De fleste er i stand til at lave et købmandsregnskab. Men hvordan var det nu lige med frigivne beløb fra Familieretshuset, aktieindkomsten med videre?

Regnskabet skal indleveres hvert år til enten Familieretshuset eller til forvaltningsafdelingen i den bank, som den værgede har. Regnskabet skal udfærdiges og indleveres senest 1. juni året efter.

Lad Hoxbro Partner klare værgemålets regnskab, så alt er korrekt sat op og indberettet rettidigt – til den rette modtager.

Til brug for at udfærdige regnskabet, skal følgende indsendes til Hoxbro Partner:

  • Pensionsoversigt fra Udbetaling Danmark samt evt. forsikringsydelser
  • Kontoudtog for hele regnskabsåret
  • Årsopgørelse fra SKAT – udkommer medio marts
  • Ansøgning til Familieretshuset ved frigivne midler
  • Aktiv/Passiv liste fra værgemålets begyndelse (Hoxbro Partner hjælper med udfærdigelse af dette, hvis det ikke er lavet)
  • Budget, eller opstilling af udgifter

Bliv klogere på dit værgeregnskab (radiospot)

Hvad hjælper vi dig med?

Jeg, Kim Høxbro, har igennem flere år været beskikket værge ved Familieretshuset. Jeg er ligeledes medlem af bestyrelsen for foreningen af faste værger i Danmark (FFVD).

Jeg har derfor stor erfaring i værgesager, hvilket vil sikre dig den rette tryghed i forbindelse med netop dit værgemål, ligesom jeg kan bidrage med løsningsforslag for nuværende eller fremtidige udfordringer i dit værgemål.

Få hjælp med dit værgemålsregnskab

Er det nemt at komme i gang?

Ja, absolut! Det eneste, du skal gøre, er at kontakte os. Derfra vil du blive afhjulpet den økonomiske del af dit værgemål.

Har du et spørgsmål? Så besvarer jeg det hjertens gerne. – Kim Høxbro

Hjem » Værgemålsregnskab