Ressourceforløb for borgere tilknyttet kommunens jobcenter

Hoxbro Partner står klar til at hjælpe med at tage sig af borgerne i din kommune ved hjælp af ressourceforløb.

Herunder kan du blive klogere på, hvordan vi hjælper borgere videre, som af den ene eller anden årsag er blevet en del af kommunens jobcenter eller på anden vis har brug for en økonomisk håndsrækning for at komme videre fra den situation, de pt. er i.

Hvilken målgruppe kan vi hjælpe med ressourceforløb?

 • Arbejdsløse
 • Borgere på vej ud af et misbrug
 • Børn eller anden pårørende til misbrugere
 • Unge der er på vej ind på jobmarkedet
 • Borgere der har været ramt af sygdom
 • Borgere der er i udslusning fra fængselsophold
 • Borgere der har været ramt af skilsmisse eller ulykke
 • Borgere der har mistet en nær slægtning, og derigennem er røget ud af jobmarkedet
 • PTSD-ramte borgere
 • Borgere på kvinde- eller mandecentre
 • Borgere der tildeles statsborgerskab/flygtninge

Hvad er et ressourceforløb?

Et ressourceforløb starter med en god lang samtale mellem borger og en repræsentant fra Hoxbro Partner.

Under dette møde gennemgås borgerens nuværende økonomiske situation, og der ses på den fremadrettede økonomiske situation ved eksempelvis et nyt job, praktikophold, uddannelsesforløb eller lignende.

Under det indledende møde opnås der overblik og styr på alle løse ender. Vi hjælper f.eks. med oprettelse af en budgetkonto, afvikling af gæld eller oprettelse af afdragsordning i samtale med kreditorer.

Vi bistår også med hjælp til helt elementær budgetforståelse. Det kunne eksempelvis være, at der aftales, at rådighedsbeløb udbetales to gange om måneden, en gang ugentligt eller andet, så rådighedsbeløbet dækker over hele måneden.

Under det indledende møde gennemgås borgerens skattemappe ligeledes, så skatten er korrekt bagudrettet og mest muligt korrekt fremadrettet i forhold til den situation, borgeren er i lige nu.

Vi hjælperen borgeren med at få styr på væsentlige systemer

Har borgeren ikke den fornødne erfaring i brug af f.eks. e-Boks, Nem-ID, www.borger.dk med videre, så arbejder vi med det. Vi sørger for, at borgeren føler sig tryg i brugen af disse, så vedkommende fremover selv kan navigere i systemerne.

Har borgeren modtaget breve fra myndigheder, men har svært ved at navigere rundt i dette i forhold til eksempelvis svarfrister, klagemuligheder med videre, så vil dette ligeledes indgå i første møde med borgeren.

Der aftales desuden to til tre opfølgningsmøder, hvor økonomien igen løbes igennem, der tjekkes op på eventuelle aftaler, reguleres og tilpasses eventuelle nye forhold med videre.

Forløbet giver borgeren værktøjer til at styre egen økonomi

Efter et forløb på tre til fire måneder vil borgeren selv være i stand til at styre sin økonomi fremadrettet samt overholde de ønsker, der er omkring økonomien, herunder fortsat afvikling af eventuel gæld med videre.

I de mellemliggende perioder mellem møderne vil borgere kunne rådføre sig med sin repræsentant hos Hoxbro Partner både telefonisk og skriftligt.

Har du et spørgsmål? Så besvarer jeg det hjertens gerne – Kim Høxbro

Hjem » Ressourceforløb